LGBT Witaj na stronie
Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii „Sensum”

- Potrzebujesz wsparcia podczas dokonywania ważnych zmian w swoim życiu?
- Chciałbyś wykonać diagnozę psychologiczną potrzebną np. w procesie tranzycji?
- Masz niskie poczucie własnej wartości?
- W Twoim życiu zbyt wiele jest smutku, strachu, złości?
- Doświadczasz trudności w relacji z innymi ludźmi?
- Twój związek przeżywa kryzys?
- Nie potrafisz sobie poradzić z trudną sytuacją?
- Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z narkotykami, alkoholem, lekami?
- Chcesz lepiej poznać i zrozumieć samego siebie, dokonywać lepszych wyborów życiowych?

Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii „SENSUM” powstało jako rezultat pracy z ludźmi doświadczającymi różnego typu trudności. Przez lata profesjonalnie zajmowałam się pomocą osobom cierpiącym, przeżywającym kryzysy lub po prostu chcącym rozwijać się i odkryć na nowo drogę do szczęśliwego, satysfakcjonującego życia.

nie opuszczę cię, dopóki nie staniesz się sobą

O mnie


Katarzyna Troć

Katarzyna Troć

Dyplomowany psycholog / psychoterapeutka


W „Sensum” zajmuję się szeroko pojętą pomocą psychologiczną, diagnozą oraz psychoterapią indywidualną.

Ukończyłam czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz długoterminowy kurs terapii par w nurcie systemowym prowadzony przez Fundację Rozwoju Psychoterapii w Krakowie.

Dbając o najwyższy standard świadczonych usług od wielu lat poddaję swoją pracę regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.

Jestem aktywnym Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz certyfikowanym Terapeutą Środowiskowym.

Stale podnosząc kwalifikacje odbyłam różne szkolenia z zakresu pomocy osobom z problemami psychicznymi oraz w tematyce przeciwdziałania przemocy. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Wieloletnie doświadczenie jako psycholog i psychoterapeutka zdobywałam w pracy na stacjonarnych oddziałach szpitala psychiatrycznego, oddziałach dziennych, poradni zdrowia psychicznego, zespole leczenia środowiskowego, w stacjonarnym ośrodku terapii uzależnień oraz interwencji kryzysowej. W ramach mojej pracy prowadziłam także różnego rodzaju warsztaty i grupy, dodatkowo, zajmuję się szkoleniem pracowników różnych organizacji pomocowych, które na co dzień pracują z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych.

Nie jest mi obca praca z osobami z mniejszości społecznych, a szczególnie osobami LGBTQIA. W ciągu lat pracy poznałam ich potrzeby, rozumiem z czym się borykają i co mogą czuć. Wiem na czym polega niebinarność, nieheteronormatywność, stres mniejszościowy, dysforia płciowa. Szanuję odrębność i autonomiczne wybory życiowe każdego człowieka.

Oferta


Konsultacje / porady psychologiczne

Konsultacja to początek każdej formy kontaktu z psychologiem. Podstawowym celem pierwszych spotkań jest rozpoznanie problemu i nazwanie go, co zwykle samo w sobie jest już pomocne. Dzięki rozpoznaniu jakie jest źródło trudności możliwe staje się dobranie najbardziej odpowiedniej formy dalszej pracy. Jedną z nich może być psychoterapia.

Porady psychologiczne są rodzajem pomocy dla osób zdrowych, przeżywających różnego rodzaju kryzysy lub trudności, które raczej mają charakter sytuacyjny. Spotkania umożliwiają przyjrzenie się jakie działania należałoby podjąć, aby skutecznie poradzić sobie ze zgłaszanym problemem. Czas trwania - od kilku do kilkunastu spotkań.


Psychoterapia indywidualna

Jest skierowana do osób, które doświadczają różnego rodzaju objawów (stresu, lęku, depresji, problemów ze snem, odżywianiem, natręctw) jak również powtarzających się trudności w relacjach z ludźmi (w pracy, domu, szkole). Psychoterapia daje możliwość przyjrzenia się sobie, swoim myślom, przekonaniom, emocjom, które powodują wyżej wymienione problemy. Bliska relacja z psychoterapeutą, będąca symbolicznie odzwierciedleniem relacji klienta z innymi ludźmi, pozwala na dostrzeżenie, a potem zmianę destrukcyjnych mechanizmów funkcjonowania.

Z tej formy pomocy mogą także korzystać osoby chcące po prostu podnieść jakość swojego życia, rozwijać się, mieć lepsze związki z innymi. Spotkania odbywają się raz w tygodniu o stałej, ustalonej wcześniej godzinie. Czas trwania procesu terapii uzależniony jest od specyfiki zgłaszanego problemu oraz celu, który ma być osiągnięty.


Poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych

Jest to cykl spotkań przeznaczony dla bliskich osób uzależnionych (alkohol, narkotyki, leki, hazard, internet). W trakcie spotkań, poza wsparciem, można uzyskać m.in. informacje o przyczynach, etapach i mechanizmach rządzących uzależnieniem, o możliwych formach leczenia, a także o tym jak motywować bliską osobę do podjęcia/kontynuowania terapii oraz jak postępować, aby nieświadomie nie wspierać jej nałogu.


Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna wykonywana w Centrum obejmuje badanie osobowości, a także badania neuropsychologiczne. Jest ona wykonywana przy użyciu odpowiednio dobranych testów psychologicznych. Poprzedza ją szczegółowy wywiad zebrany w trakcie pierwszego spotkania. Celem badania osobowości jest określenie jej profilu oraz zdiagnozowanie ewentualnych zaburzeń psychicznych. Stanowi ono również źródło wielu wskazówek dotyczących psychoterapii - kierunku dalszej pracy, oceny postępów itp. Diagnoza neuropsychologiczna służy ocenie funkcji poznawczych. Skierowana jest do osób z chorobami neurologicznymi lub odczuwających pogorszenie funkcjonowania w zakresie m.in. postrzegania, pamięci, uwagi, mowy, myślenia, czytania, pisania. Diagnoza psychologiczna jest bardzo istotna w procesie podejmowania decyzji co do sposobu i rodzaju leczenia.


Wizyty domowe

Jest to forma pomocy skierowana do osób niepełnosprawnych lub doświadczających trudności z wychodzeniem z domu z rozmaitych powodów - np. choroby somatycznej, lęków, depresji, psychozy. Wizyty domowe umawiane są indywidualnie, po uprzedniej rozmowie telefonicznej. Zasięg wizyt domowych obejmuje obszar Trójmiasta. W szczególnych przypadkach terapeuta zastrzega sobie prawo, aby odmówić odbycia wizyty domowej ze względów bezpieczeństwa, organizacyjnych lub merytorycznych.


Cennik


Oferta terapeutyczna:

Porada psychologiczna (50 min.) - 120 zł
Psychoterapia indywidualna (50 min.) - 120 zł
Wizyta domowa (45 min.) - 180 zł (plus koszt dojazdu)
Konsultacje dla bliskich osoby uzależnionej (50 min.) - 120 zł

Oferta diagnostyczna:

Badanie osobowości - 300 zł
Badanie neuropsychologiczne - 300 zł

Kontakt


Adres:

Ul. Starowiejska 32/6
81-363 Gdynia
Gabinet znajduje się w ścisłym centrum Gdyni, 5 min pieszo od Dworca Głównego.


Rejestracja:

Katarzyna Troć: 669-218-666
(rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 20:00)

E-mail: kontakt@sensum-psycholog.pl

Copyright © 2017 Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii SENSUM | Design: Piotr Fiłonowicz